Szwagier-Kop

Kruszywo

Przepust 24mb i utwardzenie wjazdu na posesję.

Przepust 24mb i utwardzenie wjazdu na posesję.

lukwaspaź 9, 20231 min read

Wykonanie przepustu rurowego o długości 24 metrów bieżących i średnicy 48mm. Utwardzenie wjazdu na posesję wraz ze stworzeniem miejsc parkingowych dla dwóch pojazdów. Podjazd oraz przepust zostały utwardzone kruszywem o dużej frakcji. Czas trwania inwestycji to dwa dni. Miejsce inwestycji…

Przygotowanie drogi dojazdowej

Przygotowanie drogi dojazdowej

lukwaspaź 5, 20231 min read

Przygotowanie drogi dojazdowej dla jednego z naszych klientów z województwa mazowieckiego. Droga o długości 120m i szerokości 5m, podstawa wykonana z kruszywa betonowego o frakcji 0-63mm, warstwa wierzchnia wykonana z kruszywa kieleckiego o frakcji 0-31,5mm. Poprzednia droga była tylko ubitą…

Droga z kruszywa betonowego oraz cztery wjazdy na posesję

Droga z kruszywa betonowego oraz cztery wjazdy na posesję

lukwascze 5, 20231 min read

Wybrano 15cm na obszarze 1200 m2, uzupełniliśmy ubytek 330t kruszywa o frakcji 0-63mm. Kruszywo zostało warstwowo zagęszczone. Dodatkowo wykonaliśmy wjazdy do czterech posesji w tą samą techniką. Miejsce realizacji inwestycji to Mrowiska w gminie Halinów. Czas potrzebny na wykonanie prac…

Kruszywo – czyli co?

Kruszywami nazywa się sypkie substancje pochodzenia naturalnego lub sztucznego, stosowane w budownictwie liniowym, kubaturowym itd. Jeśli chodzi o podstawową klasyfikację kruszyw naturalnych, to tutaj warto wspomnieć o:

 • kruszywach pochodzących ze skał,
 • kruszywach żwirowych lub żwirowo-piaskowych,
 • kruszywach łamanych (ze skał litych, takich jak granit, dolomit, bazalt itd.).

Wszystkie powyższe substancje zostają poddane obróbce mechanicznej, tzn. kruszeniu.

Do czego służą kruszywa?

Opisywane materiały wykorzystywane są w roli składnika:

 • zapraw budowlanych,
 • mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • betonów,
 • warstw nośnych nawierzchni drogowych,
 • warstw mrozoodpornych itd.

Typu kruszyw i ich zastosowanie

Rodzaj surowca skalnego i metoda produkcji determinują występujące na rynku kruszywa. Do najpopularniejszych rozwiązań zaliczają się poniższe.

 1. Kruszywa żwirowe (kruszone lub niekruszone): piasek, mieszanki klasyfikowane, żwir, piasek (do 2 mm), kruszywa niekruszone mieszankowe (tzw. pospółka).
 2. Kruszywa łamane: kamień łamany, mieszanki sortowane oraz niesorty, miał, tłuczeń, grys, kliniec.

Warto również wspomnieć o tym, że w zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje:

 • drobne (ziarna do 4 mm),
 • grube (ziarna od 4 do 36 mm),
 • bardzo grube (ziarna od 63 do 250 mm).

Dla porównania piaski mają ziarna o wartości około 1-2 mm.

Kruszywa łamane często wykorzystuje się przy wykonywaniu robót drogowych. W tym celu bardzo dobrze sprawdza się uziarnienie o uśrednionej wartości 30 mm.

Tymczasem kruszywa typu żwirowo-piaskowego stosowane są w budownictwie, zwłaszcza do produkcji betonów (np. betonu towarowego, prefabrykatów itd.). Wspomagają one także suche mieszanki, z zakresu tzw. chemii budowlanej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto pamiętać o tym, że duży wpływ na trwałość i niezawodność kruszyw ma odpowiednie ich składowanie. Istotne jest to, by zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem gruzem, gliną itd. Równie ważna będzie ochrona przed zawilgoceniem i wpływem czynników atmosferycznych.

Jakość kruszyw można, a nawet trzeba badać. W tym celu wykonuje się testy technicznych właściwości kruszyw budowlanych – bezpośrednio na budowie lub w wyspecjalizowanych laboratoriach.

Call Now ButtonZadzwoń