Szwagier-Kop

Niwelacja terenu

Przepust 800mm

Przepust 800mm

lukwaspaź 6, 20231 min read

Budowa przepustu o średnicy 800mm na długości 9 metrów. Wykonano wykop bud zbudowanie przepustu. Miejsce podsypano piaskiem a następnie zagęszczono. Wstawiono przepust i połączono ze sobą elementy. Całość przysypano i utwardzono. Czas trwania prac to jeden dzień a miejscem wykonania…

Przygotowanie terenu dookoła domu

Przygotowanie terenu dookoła domu

lukwascze 5, 20231 min read

Niwelacja terenu, dostawa ziemi przesiewanej, podbudowa pod kostkę z kruszywa betonowego o frakcji od 0-63mm. Wybrano 15cm na obszarze 800 m2, uzupełniliśmy ubytek 15t ziemi przesiewanej, podjazd został wybrany na 25cm i uzupełniopny kruszywem betonowym który jest świetnym podkładem pod…

Decydując się na budowę domu, oczekujemy zrealizowania inwestycji w pięknym otoczeniu i na idealnej działce. Może się jednak okazać, że zanim rozpoczniemy prace budowlane, konieczne będzie odpowiednie przygotowanie działki i wyrównanie terenu. Naturalne spadki ziemi lub inne nierówności, które może posiadać działka, mogą utrudniać w przyszłości satysfakcjonujące wykorzystywanie jej jako miejsca rekreacji, czy urządzenia przydomowego ogródka warzywnego.

Te wszystkie niedoskonałości może zlikwidować lub znacząco ograniczyć właśnie niwelacja terenu działki, czyli prace ziemne, które pozwolą wyrównać teren działki budowlanej i doprowadzić do takiego ukształtowania terenu działki, które będzie zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz planami jej wykorzystywania w przyszłości, już po wybudowaniu domu. Niwelacja terenu polega na jego wyrównaniu i jest jedną z podstawowych prac do wykonania, dzięki którym działka budowlana zostanie odpowiednio przygotowana do budowy domu, a w dalszej perspektywie do wykorzystywania także w charakterze naszego zielonego azylu. Profilowanie terenu przyczyni się także do poprawy walorów wizualnych działki. Bardzo często, planując zagospodarowania terenu wokół budynku, mówimy o plantowaniu terenu, które tak naprawdę jest niwelacją działki wokół budynku.

Na czym polega niwelacja terenu?

Niwelacja terenu działki oznacza wykonanie pomiarów na gruncie, by określić, jakie są różnice wysokości na danym terenie i móc przeprowadzić właściwe poziomowanie gruntu. Niwelacja dotyczy faktycznie fizycznego wyrównania terenu na działce budowlanej. Polega więc ona na robotach ziemnych, poprzedzonych pomiarami geodezyjnymi, mającymi na celu wyznaczenie różnicy wysokości w terenie pomiędzy dwoma lub wieloma punktami na działce w celu umożliwienia planowanego wykorzystania działki. Niwelacja terenu działki to tak naprawdę roboty ziemne, zmierzające do ukształtowania terenu działki pod nasze plany przyszłego jej użytkowania.

Mikroniwelacja terenu działki

Wykonanie bardziej precyzyjnych prac kształtujących otoczenie naszego domu zostawia się na ostatni etap realizacji budowy domu. Wówczas, gdy budynek jest już bardzo zaawansowany i nie przewidujemy użycia na budowie ciężkiego sprzętu lub dowozu materiałów ciężkimi środkami transportu, wykonujemy mikroniwelację, czyli ostateczne, precyzyjne ukształtowanie terenu działki przy użyciu lekkiego sprzętu oraz narzędzi ręcznych.

Niwelacja terenu bardzo często związana jest z zebraniem warstw ziemi urodzajnej z nierównego terenu, która docelowo wykorzystana może zostać do zaplanowania zielonej części naszego ogrodu i wyznaczyć pasy zieleni zarówno izolacyjnej wzdłuż dróg i ulic, jak i pasy zieleni użytkowej – naszego przydomowego ogródka.

Call Now ButtonZadzwoń