Szwagier-Kop

Przygotowanie terenu pod budowę

Wymiana gruntu oraz przygotowanie miejsca pod płytę fundamentową

Wymiana gruntu oraz przygotowanie miejsca pod płytę fundamentową

lukwaspaź 6, 20231 min read

Wymiana gruntu w miejscu pod płytę fundamentową. Wybranie ziemi na głębokość 4,5m oraz utwardzenie warstwowe piachu zagęszczanego i stworzenie platformy pod płytę fundamentową. Całość prac trwała 7 dni roboczych, wywieziono 620 ton ziemi i uzupełniono 880 tonami piachu który zagęszczono…

Podłoże, na którym ma być prowadzona inwestycja budowlana, musi gwarantować odpowiednią nośność. Zdarza się jednak, że budowa gruntu rodzimego nie zapewnia utrzymania właściwych parametrów wytrzymałościowych. W takich sytuacjach niezbędne może stać się zastosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjnych np. budowa na palach czy zagęszczenie podłoża, a w niektórych przypadkach także jego wymiana.

Dlaczego wymiana gruntu może być niezbędna także przy stosowaniu płyty fundamentowej?

Każda budowla musi być trwale związana z gruntem, co pozwoli na zachowanie jej odpowiedniej stabilności i zapobiegnie późniejszym uszkodzeniom wiążącym z osiadaniem – od pękania ścian przez zniszczenie wyprowadzonych na zewnątrz instalacji aż po zagrożenie katastrofą budowlaną. Sposobem na właściwe posadowienie obiektu budowlanego na działce jest wykonanie fundamentów, które będą mogły przekazywać powstające obciążenia i rozkładać je możliwie równomiernie na większej powierzchni. Tradycyjnym sposobem posadowienia budynku jest wykonanie ław fundamentowych, coraz częściej stosuje się jednak technologię płyty fundamentowej.

Płyta fundamentowa to monolityczna konstrukcja ze zbrojonego betonu, która ma powierzchnię odpowiadającą wymiarowi zewnętrznemu budynku. Z uwagi na swój rozmiar w mniejszym stopniu obciąża ona grunt masą obiektu, który ma zostać wzniesiony niż tradycyjne ławy fundamentowe, gdzie nacisk jest skupiony na niewielkich odcinkach. Choć płyta jest stosowana w celu zmniejszenia oddziaływania konstrukcji na podłoże, to może się zdarzyć, że jego zewnętrzne warstwy będą miały na tyle niską nośność, że niezbędna okaże się wymiana gruntu. W takiej sytuacji konieczne stanie się nie tylko zebranie humusu w celu przygotowania terenu pod dalsze prace, ale także usunięcie gruntu znajdującego się niżej.

Jak przeprowadza się wymianę gruntu?

Przygotowanie podłoża pod budowę, także w razie konieczności jego wymiany, jest realizowane w ramach robót ziemnych wykonywanych przez wyspecjalizowaną firmę. Dokonując usunięcia gruntu o niedostatecznej nośności i zastępując go w zależności od sytuacji piachem lub drobną pospółką oraz zagęszczając warstwa po warstwie. Dzięki stosowaniu odpowiednich urządzeń – przy mniejszych powierzchniach zagęszczarek płytowych, a przy większych walców – z nasypywanego gruntu usuwana jest woda i znajdujące się między jego cząsteczkami powietrze.

Decyzja o konieczności wymiany gruntu jest podejmowana po ocenie warunków geologicznych, panujących w miejscu, w którym ma być posadowiona budowla. Odpowiednie wskazówki znajdują się w opinii geotechnicznej, określającej jak duża ilość materiału musi zostać usunięta i zastąpiona innym. Warto pamiętać, że przygotowanie podłoża jest kluczowe dla trwałości wznoszonego obiektu.  

Call Now ButtonZadzwoń