Szwagier-Kop

Wycinka drzew i usuwanie karp

Wycinka drzew wraz z usunięciem karp

Wycinka drzew wraz z usunięciem karp

lukwascze 4, 20231 min read

Wycinka starych drzew na działce koło hali sportowej w Halinowie. Wraz z rąbaniem gałęzi i wyrywaniem pnia. Teren po usunięciu karczu został wyrównany. Należy mieć na uwadze że wycinka drzew nawet na własnej działce nie może odbyć się bez odpowiednich…

Usuwanie korzeni drzew – Karczowanie działki

Usuwanie korzeni po wycince drzewa jest zadaniem ważnym i czasochłonnym. Karczowanie terenu drzew wymaga fachowej wiedzy oraz cennego doświadczenia. Sprzyjające warunki pozwalają na rozłożenie się korzeni w okresie sześciu miesięcy, lecz zdarza się, że trwa to nawet trzy lata. Czego użyć i jak pozbyć się raz na zawsze korzeni drzew? Zadzwonić i umówić termin na karczowanie działki – usuwanie karp w SZWAGIER-KOP.

Wycinka drzew – Oczyszczanie działek

Zazwyczaj na karczowanie drzew decydujemy się przed rozpoczęciem prac budowlanych. Inwestorzy, którzy zakupili działkę, muszą zmierzyć się z usunięciem drzew i krzewów wraz z korzeniami pod nowo powstające budynki. Przygotowanie terenu to pierwszy etap robót w ziemi na swojej nieruchomości. 

Wycinka małych drzew, dziko rosnących krzewów oraz pnączy to zajęcie ciężkie i pochłaniające dużo czasu. Do oczyszczania działki warto wynająć fachowców, którzy są w stanie sprostać zadaniu. 

Niezbędnymi pracami podczas porządkowania działki są również frezowanie pni po wycince oraz usuwanie korzeni za pomocą specjalistycznego sprzętu budowlanego, a także ich utylizacja. Po takich usługach czyszczenia działek przechodzi się do wyrównania terenu.

Pozwolenie na wycinkę o przycinanie drzew

Nielegalne wycinanie niektórych drzew wiąże się z poniesieniem konsekwencji prawnych. Rośliny wymagające zezwolenia na wycinkę to takie, które są siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów, są pomnikiem przyrody i rosną na terenie obszarów chronionych. Proces karczowania drzew również wymaga pozwolenia gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty) oraz 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny).

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na wycinkę drzew?

Pozwolenie na wycinkę drzew nie jest potrzebne, jeśli:

 • nie zajmują powierzchni 25 m2,
 • nie są usytuowane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • należą do gatunków obcych,
 • pień ma mniej niż 50 cm obwodu na wysokości 5 cm od ziemi,
 • działka jest własnością osoby fizycznej,
 • usunięte drzewa bądź krzewy przywrócą gruntom nieużytkowanym użytkowanie rolnicze.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na wycinanie drzew?

W celu ubiegania się o pozwolenia na wycinkę drzew mogą: właściciel działki bądź najemca czy dzierżawca nieruchomości, którzy przygotowują działki pod inwestycje. Muszę jednak posiadać zgodę właściciela. Karczowanie działek budowlanych wchodzi w też w zakres właścicieli urządzeń przesyłowych, spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej, a także przedsiębiorców.

Pozwolenie na wycinanie drzew dla właścicieli nieruchomości

Właściciel działki, planujący wycinkę krzewów i drzew, który nie prowadzi działalności gospodarczej, najpierw zgłasza zamiar wycinki drzew w urzędzie miasta bądź gminy osobiście, listownie lub przez ePUAP. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko właściciela, oznaczenie nieruchomości wraz z rysunkiem bądź mapką, gdzie zaznaczone będzie drzewo do usunięcia.

Pozwolenie na wycinkę – co powinno zawierać?

Chcąc wyciąć stojące drzewo, wraz z wnioskiem należy dostarczyć takie informacje jak:

 • dane właściciela działki,
 • tytuł prawny nieruchomości,
 • gatunek drzewa oraz jego obwód zmierzony na wysokości 130 cm od gruntu,
 • rodzaj terenu, a także jego przeznaczenie, na którym znajduje się drzewo,
 • mapa/rysunek z zaznaczeniem drzewa oraz odległości od granic działki i otaczających drzewo obiektów budowlanych,
 • uzasadnienie wycinki,
 • termin planowanej wycinki.

Dlaczego usuwanie pni drzew jest istotne?

Usuwanie pni i korzeni drzew jest bardzo ważnym zadaniem. System korzeniowy martwego drzewa może przetrwać przez pień, a następnie dalej się rozszerzać. Korzenie zużywają wodę oraz składniki odżywcze z gleby, które kluczowe są dla wspierania systemu korzeni nieumarłych.

Dodatkowo mogą przedostać się przez glebę i utrudniać funkcjonowanie ogródka. Możemy mieć problemy z pęknięciami w chodniku bądź ścianach. Kolejnym istotnym wyznacznikiem nieusuwania korzeni drzew jest choroba korzenna dla pozostałych żyjących okazów. Z żywego pnia oraz korzeni będą wyrastały nowe odrosty, co wygląda bardzo nieestetycznie. Gnicie pnia drzewa sprowadzi gryzonie, inwazje i choroby.

Wycinka drzew i karczowanie terenu

Usługa wycinania drzew polega na pozbyciu się części nadziemnej drzewa bądź krzewu. Kluczowa różnica między wycinką a karczowaniem, wiąże się z układem korzeniowym roślin. Po wycinaniu drzew na działce pozostaną pień i korzeń drzewa. Natomiast karczowanie to usuwanie podziemnej części drzewa. 

Dzięki karczowaniu mamy możliwa jest wycinka starych drzew oraz korzeń, a następnie możemy uzupełnić ubytek ziemi glebą dostarczoną z innego miejsca. Stąd karczowanie jest lepszym sposobem na oczyszczenie terenu niż sama wycinka.

Karczowanie pni i przygotowanie terenu działki

Tak jak wyżej wspomniano, karczowanie to pozbycie się drzewa wraz z korzeniami. Zadanie jest skomplikowane, ponieważ drzewo posiada duże gabaryty oraz rozbudowany system korzeni, które głęboko tkwią w ziemi. Karczowanie narzuca konieczność dużego nakładu prac ziemnych, odpowiedniego sprzętu oraz doświadczenia. Karczowanie pozwala usunąć pień oraz korzeń, dzięki czemu mamy możliwość ponownego zagospodarowania terenu w zupełnie inny sposób.

Jak usunąć korzeń drzewa? – Mulczowanie terenu

Usuwanie korzeni drzew polega na całkowitym pozbyciu się korzeni z miejsca budowy. Korzenie drzew nie mogą pozostać na działce, ponieważ mogą utrudniać następne prace. Obecnie istnieje kilka sposobów na usuwanie korzeni drzew- poprzez metodę chemiczną, frezowanie czy karczowanie.

Wycinka drzew metodą karczowanie jest usługą dającą najlepsze efekty, gdyż korzenie zostają usunięte całkowicie za pomocą specjalistycznego sprzętu budowlanego. Idealne do usuwania korzeni drzew są dwie maszyny: koparko-ładowarka bądź koparka. Sprzęt budowlany wyposażony jest w zrywak zakończony zębem zrywającym. Zrywak wyrywa korzenie bądź karpy, a później otrząsa ziemię z wyrwanych korzeni. 

W następnej kolejności korzenie transportowane są na hałdy, gdzie muszą  pewien czas pozostać, by opadła reszta ziemi czy piasku. Dalej suche pnie ładowane są do rębaka, w którym zachodzi cięcie. Powstały materiał służy do ponownego wykorzystania i może być transportowany do celulozy.

Kiedy najczęściej decydujemy się na karczowanie drzew?

Do karczowania drzew dochodzi w kilku sytuacjach, między innymi kiedy wiek drzewa uniemożliwia wydajne korzystanie (roślina choruje, nie owocuje oraz stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi), rozrost drzew jest rozległy i tym samym przyczynia się do zasłonięcia przestrzeni działki, gdy drzewa zostały permanentnie uszkodzone przez klęski żywiołowe bądź inne zdarzenia losowe i stanowią zagrożenie, drzewo powoduje hamowanie rozwoju innych gatunków. Jednak najczęściej decydujemy się na karczowanie drzew w przypadku inwestycji budowlanej.

Korzenie drzew – Czyszczenie działek z korzeni

Korzenie starych drzew, krzewów i innych roślin mają za zadanie przytwierdzać roślinę do podłoża, a także pobierać z gleby wodę, która potrzebna jest do życia całego organizmu. Nie zawsze jednak musimy je usuwać podczas prac ziemnych. Uszkodzenie korzeni drzew może spowodować mniejszą stabilność rośliny, bądź brak możliwości pobierania wody z gruntu, co ostatecznie doprowadzi do pogorszenia stanu drzewa. 

Aby uchronić korzenie drzew, należy przeprowadzić wykop ręcznie. Zapewne przy większych inwestycjach i równania terenów działek nie uda się takiego zadania przeprowadzić, natomiast podczas budowy domu jednorodzinnego jest to możliwe. Na przykład przekop pod gaz pozwala wykopać tunel, a pod korzeniami poprowadzić rury. Zwiększa to jednak ilość poświęconego czasu oraz większy nakład.

Kiedy usunąć korzenie drzew?

Pnie i korzenie drzew usunąć można w każdej chwili. Nie ma wyznaczonego odpowiedniego terminu. Pamiętajmy jednak, że najlepszym sposobem na pozbycie się korzeni drzew jest karczowanie. Tylko wtedy mamy pewność, że nie znajdziemy pozostałości korzeni i będziemy mogli przystąpić do budowy domu czy innego obiektu.

Karczowanie drzew cennik – usługa mulczowania i usługi ogrodnicze

Koszt karczowania i usuwania drzew zależny jest od terenu inwestycji oraz ilości korzeni drzew do usunięcia. Musimy pamiętać, że cena będzie różniła się w przypadku usługi przy ruchliwej drodze (należy wtedy starannie i bardzo bezpiecznie usuwać korzenie, aby nie zaszkodzić zdrowiu ludzi oraz nie zniszczyć pobliskich obiektów), natomiast niższa cena karczowania drzew będzie na nieruchomości z dala od dróg i społeczności. Dodatkowe koszty również późniejsze równanie terenu pod budynki mieszkalne i gospodarcze.

Istnieje kilka sposobów na usuwanie korzeni drzew, jednak najlepszym sposobem jest usługa karczowania terenu. W naszej firmie oferujemy karczowanie drzew trudnych i jak i usługi zwykłej wycinki drzew. Dzięki funkcjonowaniu na rynku przed długi okres czasu oferujemy profesjonalizm, kompleksowość oraz bezpieczeństwo pracy podczas usuwania korzeni drzew i usługi mulczowania terenu działki.

Call Now ButtonZadzwoń