Przepust 800mm

Budowa przepustu o średnicy 800mm na długości 9 metrów. Wykonano wykop bud zbudowanie przepustu. Miejsce podsypano piaskiem a następnie zagęszczono. Wstawiono przepust i połączono ze …

Wykop

Wydobycie piasku z działki pod budowę. Wydobycie na życzenie klienta 15 ton piasku z jego posesji. Piasek następnie przesiano oddzielając wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Oczyszczenie w …